English

FILOSOFIE EN FOCUS

Ondernemen is voor een deel dromen en voor een minstens zo belangrijk deel durven en doen.

Sinds 2009 richt Purplefield Investments zich als onafhankelijke investeerder op het verwerven van meer- en minderheidsbelangen in zowel nationaal als internationaal gevestigde ondernemingen. Ons open vizier zorgt ervoor dat we ons niet beperken tot specifieke sectoren. Waar het ons om gaat is het vertrouwen in het management en deskundigheid. Allesbepalend zijn immers de mensen en daarnaast de vraag of Purplefield zich aangetrokken voelt tot de gepresenteerde propositie. Het streven is om onze rol als aandeelhouder actief in te vullen door in samenwerking met de ondernemer te bouwen aan mooie, gezonde ondernemingen die een lange termijn onafhankelijkheid voor ogen hebben.